• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

На ветрометини

Zima - Dragoslav TrindićКључне личности и места српске револуције, науке и културе, представљене су у овом одељку из угла историје и угла усменог предања. Мање познате историјске чињенице и њихово тумачење доносе радови о Гружи, Карађорђу, Теодору Поповићу, Стојану Чупићу, Узун Мирку Апостоловићу, Вуку и Вучићу. Анегдота се, такође, представља као моћно илустративно средство једног времена и простора ( приватни живот епохе Првог српског устанка; српска књига прве половине деветнаестог века; шаљиве опаске на рачун Вукових језичких реформи; дахија Аганлија; кнез Милош; Никола Тесла; грех и проклетство у народним казивањима). Аутори тестова су Радомир Поповић, Бранко Златковић...

Косовский завет святого князя Лазаря
Поетска биографија Николе Тесле - спој аутобиографског и усменог приповедања
Осветљавање истине документа за политичку и војну историју Чачка 1938-1941
Вукова језичка и правописна реформа у анегдотама
Вук Караџић у причама
Вук и Вучић
Казивања и записи о Доситеју Обрадовићу у устаничкој Србији
Анегдоте о српској књизи прве половине 19. века
Анегдота – карактеристично сведочанство о приватном животу епохе Првог српског устанка
Узун Мирко Апостоловић
Освајање Београда 1806. у усменој причи и традиционалном сећању
Грех и проклетство у усменим казивањима о српској револуцији (1804-1815)
Дахија Аганлија у традиционалном памћењу
Казивања и записи савременика о дипломатији Кнеза Милоша за време његове прве владе (1813–1839)
Стојан Чупић у Срему 1813-1815. године
Теодор Теша Поповић
Црни Ђорђе или Кара Ђорђе
Гружа у Хаџи Продановој буни